De Dagstart

Onze Dagstart, de eerste 20 tot 30 minuten van de dag.

Waar jullie misschien denken dat deze opstart vooral gaat over absentie checken en vertellen wat je in het weekend hebt meegemaakt, staat de dagstart voor ons voor heel veel meer.

Ook voorgaande jaren hebben wij de dag altijd al samen als groep opgestart…. Aan het begin van dit jaar hebben wij ons erop gericht om deze samenkomst in de ochtend te verrijken en met meer kwaliteit te laden.

Dit eerste deel van de dag vormt voor ons de basis van de rest van de dag.

Aandacht voor elkaarBij de Dagstart hebben we aandacht voor elkaar, weten we hoe iedereen binnen komt, of er iets is om rekening mee te houden, voelen we wie we missen en waarom.

We vieren met elkaar en delen wat echt belangrijk is om te delen.

Inhoud

Na het delen en aandacht hebben voor elkaar staan we stil bij wat de dag gaat brengen, organisatorisch als ook inhoudelijk. We bespreken het ritme van de dag en wat dit betekent voor instructie, activiteiten en te bereiken doelen.

Vanuit hier kan iedereen aan het werk gaan.

Extra

In deze Dagstart is er ook ruimte voor extra inhoud. Zo werken groepen met ‘Foto van de dag’. Kinderen bespreken wat ze zien, wat het met hun doet en bij hun oproept… en duiken samen verder in de achtergrond van deze foto.Er is ruimte om je favoriete boek te delen, je samen te verwonderen over iets wat er gevonden is thuis of op het schoolplein. Ook wordt er teruggeblikt op wat er gisteren is geleerd, wat kinderen hiervan nog weten en of ze dat flexibel kunnen toepassen.Alles gegoten in werkvormen zodat alle kinderen actief en betrokken kunnen deelnemen.

Spontaan

De dagstart wordt voorbereid en er worden vooraf bewuste keuzes gemaakt voor de inhoud. Toch is er net in de Dagstart ook ruimte voor spontane gesprekken. Er komen ook onverwachte en spontane verhalen op tafel die leiden tot prikkelende, inspirerende, filosofische en/of informatieve leergesprekken. Hier ziet u een impressie van de Dagstart.

Vaste kringDe Dagstart vindt plaats in onze ‘vaste kring’. Een kring die letterlijk vast staat op een plek in de groep en altijd klaar is voor gebruik. Zo kunnen we snel starten en schakelen als dat nodig is.

De vaste kring is in élke groep zichtbaar. Deze vaste kring is een vast element in ons dagritme.