De pedagogiek

Pedagogische benadering

Met onze pedagogische benadering creëren we de omgeving waarin kinderen vrijheid, autonomie, zelfdiscipline, verantwoordelijkheid en concentratie verwerven.In hun ontwikkeling vergelijken we kinderen niet met elkaar.We helpen hen om vandaag te herkennen en te ervaren, wat zij vergeleken met gisteren hebben geleerd.Onze pedagogische benadering vindt een structuur in:

• De dagelijkse dagstart,• Het werken in kleine groepen,• Een rustmoment midden op de dag.

We bieden een diversiteit aan thema- of instructiegerichte momenten, die aansluiten bij wat kinderenal kennen en kunnen.

Ze krijgen alle tijd om hieraan mee te doen.