Basisvakken

Ons onderwijs wordt op 3 verschillende manieren vorm gegeven:

De basisvakken taal, lezen en rekenen bieden wij leerkrachtgestuurd aan.
Wij richten ons onderwijs in door uit te gaan van de leerlijnen en cruciale doelen. Hiervoor is goed zicht op ontwikkeling nodig; daarom werken wij met mijnleerlijn.nl . We maken gebruik van methodes zodat we een duidelijke lijn hebben in de taal en strategiën.