Dagritme

Dagritme

In KKC De Loper vinden kinderen hun veilige plek in de thuisgroep. Elke thuisgroep heeft een eigen leerkracht of duo van leerkrachten. De thuisgroepen worden ondersteund door onderwijsondersteuners. KKC De Loper kent geen lesrooster, er wordt gewerkt vanuit een Dagritme.

Dit ritme omvat een aantal vaste blokken. Deze worden altijd gehanteerd om rust, houvast en duidelijkheid te cre ren gedurende de week. Ook bij feestdagen is dit dagritme leidend.

* De Dagstart
* Blokuren rekenen/taal/lezen
* Tussenstop
* Lunch + Pauze
* Samenzijn opstart middag
* Thema s en Eigen challenges
* Dagafsluiting