Dagritme

In KKC De Loper vinden kinderen hun veilige plek in de thuisgroep. Elke thuisgroep heeft een eigen leerkracht of duo van leerkrachten. De thuisgroepen worden ondersteund door onderwijsondersteuners. KKC De Loper kent geen lesrooster, er wordt gewerkt vanuit een Dagritme. KKC De Loper heeft geen continurooster.

Dit ritme omvat een aantal vaste blokken. Deze worden altijd gehanteerd om rust, houvast en duidelijkheid te creëren gedurende de week. Ook bij feestdagen is dit dagritme leidend.

* De Dagstart
* Blokuren rekenen/taal/lezen
* Tussenstop
* Lunch + Pauze
* Samenzijn opstart middag
* Thema s en Eigen challenges
* Dagafsluiting