Ouderportaal

KKC De Loper maakt gebruik van een online ouderportaal: SocialSchools.

Als ouders inschrijven ontvangen zij een uitnodiging.