Ouderportaal

KKC De Loper maakt gebruik van een online ouderportaal: Social Schools.
Als ouders hun kind inschrijven ontvangen zij een uitnodiging.