Leerlingondersteuning

Door onze manier van werken kunnen wij veel kinderen voldoende ruimte bieden om zich op een eigen manier te ontwikkelen. Wij zijn echter een gewone basisschool en zullen daarom altijd bij aanmelding met jullie als ouders bekijken of we jullie kind de ondersteuning kunnen bieden die het nodig heeft.

We hebben als school een Schoolondersteuningsprofiel (SOP) waarin we beschrijven wat we wel en niet kunnen bieden. 
Onze school maakt deel uit van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Maastricht Heuvelland