Dagstart

Elke schooldag begint met de dagstart. 

Kinderen starten de dag steeds vanuit hun eigen thuisgroep. Dat geeft tijd om even te landen op school. Het is een vast startmoment dat er √°ltijd is, ongeacht het thema of de tijd van het jaar. Vanuit de dagstart maken we op basis van behoeften en in vrijheid individuele keuzes over de dag die voor ons ligt.

Aandacht voor elkaar
Bij de Dagstart hebben we aandacht voor elkaar, weten we hoe iedereen binnen komt, of er iets is om rekening mee te houden, voelen we wie we missen en waarom. We vieren met elkaar en delen wat echt belangrijk is om te delen.

Inhoud
Na het delen en aandacht hebben voor elkaar staan we stil bij wat de dag gaat brengen, organisatorisch als ook inhoudelijk. We bespreken het ritme van de dag en wat dit betekent voor instructie, activiteiten en te bereiken doelen. Vanuit hier kan iedereen aan het werk gaan.

Extra
In deze Dagstart is er ook ruimte voor extra inhoud. Zo werken groepen met Foto van de dag . Kinderen bespreken wat ze zien, wat het met hun doet en bij hun oproept en duiken samen verder in de achtergrond van deze foto.
Er is ruimte om je favoriete boek te delen, je samen te verwonderen over iets wat er gevonden is thuis of op het schoolplein. Ook wordt er teruggeblikt op wat er gisteren is geleerd, wat kinderen hiervan nog weten en of ze dat flexibel kunnen toepassen. Alles gegoten in werkvormen zodat alle kinderen actief en betrokken kunnen deelnemen.

Spontaan
De dagstart wordt voorbereid en er worden vooraf bewuste keuzes gemaakt voor de inhoud. Toch is er net in de Dagstart ook ruimte voor spontane gesprekken. Er komen ook onverwachte en spontane verhalen op tafel die leiden tot prikkelende, inspirerende, filosofische en/of informatieve leergesprekken.

Vaste kring
De Dagstart vindt plaats in onze vaste kring . Een kring die letterlijk vast staat op een plek in de groep en altijd klaar is voor gebruik. Zo kunnen we snel starten en schakelen als dat nodig is.
De vaste kring is in elke groep zichtbaar. We ervaren op dit moment wat hierin het beste werkt houten bankjes, krukjes, poefjes, stoeltjes. Zo kunnen we op een later tijdstip knopen hakken over nieuw aan te schaffen meubilair voor deze vaste kring in elke ruimte. Deze vaste kring is een vast element in ons dagritme.