Een warm welkom!

Wij bieden één visie op opvang en onderwijs. Die visie is steeds het uitgangspunt bij alles wat we doen. Aarzel niet ons te vragen naar meer uitleg of toelichting. We vertellen je graag meer over alles wat niet meer op deze website  past.

Basis voor de toekomst

We zien het opvangen, opvoeden en opgroeien van kinderen als een belangrijke gezamenlijke opdracht.
Wij beseffen dat we hiermee een basis leggen voor de toekomst van onze kinderen en de kwaliteit van de samenleving van morgen. Deze opdracht voeren we uit met bekwame en bevoegde medewerkers, middenin en met de samenleving. Het KKC zal hierin een voorbeeldfunctie vervullen voor [toekomstige] opvang- en onderwijsinstelingen.

Kinderen zijn het grootste goed in KKC De Loper.

Stichting Kom leren en MIK & PIW Groep ontwikkelen een KernKindCentrum (KKC) in een nieuw gebouw aan de Groene Loper in Maastricht. Met de komst van dit KKC creëren we een nieuwe keuze mogelijkheid voor opvang en onderwijs in Maastricht. De visie is het vertrekpunt voor de verdere vorming van het KKC De Loper.

Het is onze opdracht goed te zorgen voor hen,
voor hun toekomst en voor de kwaliteit van de
samenleving van morgen.