Taalklassen

Taalklassen Maastricht

In Maastricht is er een voorziening ingericht die wij de Taalklassen Maastricht noemen. De taalklassen zijn bedoeld voor kinderen die nieuw in Nederland zijn en de taal nog niet spreken en waarvan de ouders zich voor lange tijd in Nederland zullen vestigen.

Kinderen die net in Nederland zijn en naar school gaan hebben hierbij goede hulp nodig. In deze klassen zitten kinderen van 6 tot en met 11,5 jaar. We willen dat deze kinderen snel goed mee kunnen doen. Meedoen op een bij hun mogelijkheden passend niveau. Daarvoor moeten ze de taal goed kunnen spreken, lezen en schrijven. Het is belangrijk dat ze de Nederlandse klanken goed leren. Er is veel aandacht voor de basiswoordenschat in het Nederlands… een écht Taalbad. Het aanbod is ongeveer 40 weken, één schooljaar. Hierna gaan de leerlingen verder in de leeftijdsadequate groep op de reguliere school waar zij zijn aangemeld.

In de taalklassen leren de kinderen het Nederlands. We gaan verder met hun ontwikkeling van het rekenen en geven ze de taal die daarbij nodig is. Ook leren ze taal om te vertellen wat ze denken, voelen en willen. Dat helpt de kinderen bij het maken van vrienden. Het helpt ook bij het leven in de buurt, op straat, als ze gaan sporten. We hebben aandacht voor de thuistaal en de cultuur. Ook leren de kinderen over Nederland. Zo leren ze de nieuwe wereld om hen heen sneller begrijpen. Zo kunnen ze een goede start maken met hun leven in Nederland.

Komt jullie kind(eren) in aanmerking voor de Taalklas?

Alle kinderen worden eerst aangemeld op een reguliere basisschool van keuze. Zij zullen jullie vertellen of jullie kind/ kinderen in aanmerking komen voor plaatsing in de taalklassen. Bij twijfel zullen zij altijd contact met de taalklassen opnemen.
Komt jullie kind in aanmerking voor plaatsing in de taalklassen dan zal er een intakegesprek plaatsvinden voor de taalklassen en krijgen jullie een rondleiding door de school. Na de aanmelding worden de kinderen ingedeeld in een taalklasgroep en start(en) zij zo snel als mogelijk.

In Maastricht zijn er twee locaties met taalklassen. Beide locaties zijn gehuisvest in een reguliere basisschool. Voor Maastricht Oost is dat in KKC de Loper, locatie Regenboog en voor Maastricht West is dat Basisschool Oda. Wij vinden het belangrijk dat de taaklassen gehuisvest zijn in reguliere basisscholen zodat kinderen in de taalklassen meteen ook kunnen werken en spelen met Nederlandstalige kinderen.
In KKC De Loper spelen we samen buiten, leren we samen en vieren we samen!

Wij proberen bij plaatsing zoveel mogelijk rekening te houden met de afstand thuis-school.