Ons KKC

Een warm welkom voor ieder kind!

Ieder kind wil verder komen in het leven en zich ontwikkelen. Ieder kind wil en kán leren.
Het is een natuurlijke aanleg, aangewakkerd door aangeboren nieuwsgierigheid en de drang om zich te willen ontwikkelen.

Het KKC is een plek voor iedereen, ieder kind is welkom.

Daarbij hebben we oog voor twee belangrijke aspecten:

  1. We hechten aan diversiteit. De kinderen in ons KKC vormen met elkaar een afspiegeling van de maatschappij. We willen bijdragen aan het terugdringen van segregatie in de samenleving.
  2. Met ons team kunnen we voorzien in een grote ondersteuningsbehoefte. Is de gewenste ondersteuning groter dan we aankunnen, dan zoeken we met de ouders en het kind naar een andere best passende leerplek.

In ons KKC geven kinderen met elkaar, met hun omgeving en met medewerkers vorm, inhoud en betekenis aan hun ontwikkel- en leerproces. Kinder- en krijgen alle ruimte en kans om ergens beter in te worden. Onze medewerkers zien bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen als hun grootste passie.