Samen en vrijheid

  • Samen leren, samen spelen, samen oefenen, samen naar elkaar luisteren en met elkaar praten in de vele talen die er zijn. We nodigen ouders en onze omgeving van harte uit om daaraan mee te doen.
    Het KKC De Loper is het kloppend hart voor de kinderen en de wijk.
  • We helpen ieder kind om z’n persoonlijke vrijheid te ontdekken door zichzelf steeds beter te leren kennen.
  • We leren het kind ook dat er grenzen zijn aan persoonlijke vrijheid. Dat oefenen we door in de schoenen van anderen te gaan staan en ons dan voor te stellen wat persoonlijke vrijheid voor die ander betekent.
  • We bieden de vrijheid om te ontdekken dat de talenten en mogelijkheden van ieder kind in hun specifieke leeftijdsfase onbegrensd zijn. Dat ze die onder begeleiding van bekwame en gepassioneerde medewerkers zelf mogen ontdekken en ontwikkelen.