Werken in Thema's

Kinderen leren meer wanneer ze met plezier leren. Dat plezier wordt groter als kinderen de kans krijgen om samen met andere kinderen interessante en boeiende vraagstukken te onderzoeken. En zeker als het kind ook nog een stem heeft in wat die vraagstukken zijn. Soms mogen kinderen zelf het onderwerp van hun onderzoeksvragen bedenken, soms doet de leerkracht dat. Belangrijkste doel van het werken in thema’s is de beleving van kinderen… dat het leren betekenis heeft!

Daarom werken wij dagelijks in thema's en challenges. We zien dit als een belangrijke manier om kinderen met plezier te laten proeven aan, spelen met, geïnspireerd worden, onderzoeken en kennis op te doen voor hun algemene ontwikkeling.

De thema's zijn gebaseerd op de kerndoelen voor wereldoriëntatie en creativiteit. Aan het einde van de basisschool zijn alle kerndoelen aangeboden.
Denk bij thema's aan Het menselijk lichaam, landen van Europa, De Grieken, Feest, de 2e wereldoorlog, energie, herfst, het oerwoud, Sinterklaas, etc. Ook de doelen van de basisvakken worden steeds meer gekoppeld aan deze thema s. Dit geeft een rijke, betekenisvolle leerwereld en verbreed en verdiept de onderwijstijd.