Opvang

Peuteropvang en BSO
Onze pedagogisch medewerkers maken graag tijd vrij om alles te laten zien en vragen te beantwoorden over de locatie die je graag wilt leren kennen. Dit kan door het aanvragen van een rondleiding.
Na het indienen van deze aanvraag neemt een medewerker van de locatie zo gauw mogelijk contact op om de rondleiding te bevestigen.
De peuteropvang locaties zijn alleen geopend tijdens schoolweken. Je kunt dus geen rondleiding aanvragen in een schoolvakantie bij een peuteropvang locatie.
Aanvragen rondleiding:
buitenschoolse opvang:bso.gonuts@mik-kinderopvang.nl
peuteropvang:po.peanuts@mik-kinderopvang.nl
Wilt u zich direct vrijblijvend aanmelden?
Heeft u een vraag over plaatsing of (kind)planning?
Stuur dan een email naar-buitenschoolse opvang:planning@mik-piwgroep.nl
Peuteropvang:doelgroepen@mik-piwgroep.nl