Spelen

Vraag eens aan een willekeurig jong kind wat hij/zij vandaag heeft gedaan in school. Vaak krijg je dan als antwoord: Ik heb gespeeld. En dat antwoord is volledig juist. De kinderen van ons Kindcentrum zijn gewend om veel te spelen. Er ontstaan de prachtigste dingen wanneer kinderen een prettige speelomgeving aangeboden krijgen met materialen die passen bij hun ontwikkeling en interesse. Een speelomgeving waarin ze de ruimte krijgen om vrij en zelfstandig te spelen met uitvoer van hun eigen plannen.

Door te spelen doen kinderen ervaringen op, maken ze zich vaardigheden eigen die nodig zijn voor hun ontwikkeling en leren ze hoe ze het beste samen kunnen spelen. De kinderen kiezen meestal zelf wat ze willen gaan doen. Kinderen kiezen daarbij [meestal automatisch] die activiteiten waar ze op dat moment aan toe zijn. Soms wordt hun keuze bepaald door het feit dat ze samen met vriendjes willen spelen. Daarnaast gaan ze voor een bepaald materiaal of een speelhoek en een andere keer nodigt de pedagogisch medewerker/leerkracht een kind uit om samen te spelen.

Onze kinderen krijgen een gevarieerd aanbod van speelmogelijkheden zowel binnen als buiten. De pedagogisch medewerkers en leerkrachten richten de binnenruimte zo in dat kinderen uitgedaagd worden om te spelen. Soms is het themagericht [een ruimtevaartcentrum of toverwinkel als speelhoek], dan weer materiaalgericht [een materiaal voor een aantal weken in de klas]. Hoeken en materialen zien er steeds aantrekkelijk uit. Elke dag valt er weer iets te beleven of te ontdekken.

Wij vinden het belangrijk dat kinderen uitgedaagd worden om zelf ontdekkingen te doen, zelf problemen die ze tegenkomen op te leren lossen. Hiervoor gebruiken we vaak open einde materiaal [loose parts]. Bij open einde materiaal staat niet vast hoe een eindproduct eruit hoort te zien. Het spelen, zelf problemen oplossen die ze tijdens het spelen tegenkomen en een eindproduct waar ze zelf tevreden over zijn, vinden wij heel belangrijk bij het spel.

Voor al onze kinderen geldt dat ze leren door te spelen. Ze leren nieuwe stappen te zetten in hun ontwikkeling en leren al spelend wie ze zelf zijn. En niet het minst belangrijk: van spelen word je blij!