Thema challenges

De thema’s zijn gebaseerd op de kerndoelen. Aan het einde van de basisschool zijn alle kerndoelen aangeboden. Denk bij thema’s aan Het menselijk lichaam, landen van Europa, De Grieken, Feest, de 2e wereldoorlog, energie, herfst, het oerwoud, Sinterklaas, etc. Ook de doelen van de basisvakken worden steeds meer gekoppeld aan deze thema’s. Dit creëert een rijke, betekenisvolle leerwereld én verbreed en verdiept de onderwijstijd.

Bij het jonge kind zijn er brede thema’s waaraan alle ontwikkelgebieden zijn gekoppeld.

Thema’s met challenges zien we vooral terug in de groepen 5 t/m 8… we groeien naar het werken met thema’s in alle leeftijdsgroepen binnen ons KKC. Van 2 t/m 13 jaar en doorlopend in de naschoolse opvang.

Uitgangspunt bij het organiseren van een thema zijn altijd de doelen die we willen aanbieden. Er worden in het thema activiteiten bedacht om deze doelen te bereiken.

In de bovenbouw zien we binnen een thema in ieder geval de volgende onderdelen terug:

Inleiding

Tijdens de inleiding wordt het thema door de leerkracht neergezet. Kinderen worden geïnspireerd en maken kennis met de inhoud. Hier vindt ook de kennisoverdracht plaats en wordt de stof aangeboden die voor dit thema de basis vormt.

Onderzoeksvraag

Na de inleiding gaan de kinderen dieper op het thema in door een eigen vraag te onderzoeken. Kinderen bedenken samen met de leerkracht in welke stappen deze onderzoeksvraag opgedeeld kan worden om het onderzoek goed uit te kunnen voeren. De stappen worden inzichtelijk gemaakt op een Kanban-bord.

Afsluiting

Het thema wordt afgesloten met presentaties van alle onderzoeksvragen. Op deze manier reproduceren kinderen de kennis die ze opgedaan hebben over hun eigen onderzoeksvraag en alle andere kinderen verrijken hun eigen kennis door wat kinderen delen met hun presentaties. Presenteren kan op verschillende manieren: een blog, vlog, powerpoint, verslag, mindmap, filmpje, etc.

De leerkracht geeft feedback op proces en/of op product en ook de kinderen reflecteren en geven elkaar feedback.