Challenges

Kinderen leren meer wanneer ze met plezier leren. Dat plezier wordt groter als kinderen de kans krijgen om samen met andere kinderen interessante en boeiende vraagstukken te onderzoeken. En zeker als het kind ook nog een stem heeft in wat die vraagstukken zijn. Soms mogen kinderen zelf het onderwerp van hun onderzoeksvragen bedenken, soms doet de leerkracht dat. In elk geval bepaalt de leerkracht altijd welke leerdoelen er uiteindelijk bereikt moeten worden door de kinderen.

Daarom werken wij bijna dagelijks middels themagerichte challenges.  We zien dit als een belangrijke manier om kinderen met plezier te laten proeven aan, spelen, geïnspireerd worden, onderzoeken en kennis op te doen voor hun algemene ontwikkeling.

In KKC De Loper werken wij met 2 verschillende Challenges:

  • Thema’s met challenges
  • Eigen challenges