Maak kennis met

Onze didactiek

De didactiek is de gereedschapskist van onze medewerkers. Naast pedagogische vaardigheden beschikken zij over uitstekende didactische vaardigheden.

De drie principes van onze didactische benadering:

1. Kinderen hebben een stem in wat ze willen leren.2. De medewerker ziet het leer- en ontwikkelproces van ieder kind als een belangrijker aandachtspunt dan de    resultaten.3. Wat kinderen doen en leren, sluit aan bij wat ze inmiddels kennen en kunnen.

De medewerker neemt hierin zijn rol als deskundige en is leidend. Vanuit pedagogische expertise kan hij/zij het beste bepalen wat op welk moment goed is voor een kind.

Groei en ontwikkeling zichtbaar maken

Kinderen groeien op en ontwikkelen zich in het KKC in hun eígen tempo. Niet in het ritme van schooljaren. Het curriculum is daarin faciliterend en ondersteunend, niet leidend.Uiteraard zijn de wettelijke einddoelen voor ieder kind hetzelfde. Daarnaast leren ze nog zoveel meer.We maken de ontwikkeling van kinderen zichtbaar in een digitaal groei- en ontwikkelportfolio. Hierbijbrengen we focus aan in alle kennis en expertise die kinderen nodig hebben.We onderscheiden vier groei- en ontwikkelpijlers:1. Basisvaardigheden, taal en rekenen2. Kritische en denkende wereldburgers3. Gezondheid, sport, bewegen en eten4. Denken, creëren, maken en doen