Een warm welkom voor ieder kind

Ieder kind wil verder komen in het leven en zich ontwikkelen. Ieder kind wil en kán leren.
Het is een natuurlijke aanleg, aangewakkerd door aangeboren nieuwsgierigheid en de drang om zich te willen ontwikkelen. Het KKC is een plek voor iedereen, ieder kind is welkom.

Meer over ons KKC

Basis voor de toekomst

We zien het opvangen, opvoeden en opgroeien van kinderen als een belangrijke gezamenlijke opdracht.
Wij beseffen dat we hiermee een basis leggen voor de toekomst van onze kinderen en de kwaliteit van de samenleving van morgen. Deze opdracht voeren we uit met bekwame en bevoegde medewerkers, middenin en met de samenleving. Het KKC zal hierin een voorbeeldfunctie vervullen voor [toekomstige] opvang- en onderwijsinstelingen.

Kinderen zijn het grootste goed in KKC De Loper.

Het is onze opdracht goed te zorgen voor hen,
voor hun toekomst en voor de kwaliteit van de
samenleving van morgen.

Stichting Kom leren en MIK & PIW Groepontwikkelen een KernKindCentrum (KKC) in een  nieuw gebouw aan de Groene Loper in Maastricht. Met de komst van dit KKC creëren we een nieuwekeuzemogelijkheid voor opvang en onderwijs in Maastricht. De visie is het vertrekpunt voor de verdere vorming van het KKC De Loper.